Friday, November 28

Wednesday, November 26

Laughter is often the best, and sometimes the only, response to pain.
Bill Clinton

Sunday, November 16

Gundê bê pez, baxê bê rez û kesê ku dibêje ez û ez tiştek nîne.
Gotina Pêşiya