Saturday, May 16

Ne tu heyî, ne ez, ne yar, ne tukes; Ew heye,
Ji fer jî fer, yek fer, fer bi serê xwe fer; Ew heye